LEIEKONTRAKT AV FERIEBOLIG I TAURO

1. PARTER I LEIEAVTALEN 

1.1 Utleier Navn: Per-Johan Evensen Telefon: 906 41 322 E-post: pje@brick.no
1.2 Leietager Navn: Telefon: E-post:

2. LEIEFORHOLDET GJELDER 
2.1 Adresse: Avd. Lechugal 53, 35138 Tauro, Gran Canaria. Boligen er utleiers private feriebolig.
2.2 Antall rom: 18 rom 1. etg: 4 rom (gang, stue/spisestue, kjøkken, toalett) 2. etg: 5 rom (gang, 
2 soverom med bad) U. etg: 6 rom (gang, 2 soverom med bad, oppbevaringsrom, vaskerom) I tillegg disponeres uteplass og basseng på samme plan som 1. etg og terrasse tilhørende hovedsoverom i 2. etg. Takterrasse er ikke inkludert. 
2.3 Boligen er fullt møblert og det er beregnet per person: * Ett sett med sengetøy * Ett sett Dusj håndklær * Ett lite håndkle på baderommet * Et sett Badehåndklær for utendørs bruk 
2.4 Bassenget på Los Altos er oppvarmet (Tillegg i grunnpris). Temperaturen holder vanligvis ca. 18- 20 grader på vinter og 20-23 grader på sommer uten oppvarming. Temperaturen varierer avhengig av årstid, vær og temperatur svingninger. Dette gjelder spesielt i perioden desember til mars. Dersom det velges oppvarming av bassenget mot økning av grunnpris – vil temperaturen ligge på 24- 26 grader. 

3. VARIGHET Leieforholdet er tidsbestemt, og løper fra XXXXXX. Innsjekk fra kl. 16:00 ved ankomst og utsjekk innen kl. 11:00 ved avreise. 

4. BETALING AV LEIE AV VILLA 
4.1 Leiesum for angitt periode er XXXXXXXNOK pr uke (inkl. 7% mva.). Det ønskes oppvarming av bassenget for tillegg på 3000 (inkl. 7% mva.). Dette innbetales til Handelsbanken, konto 9483 06 39815. Betalingsfrist er 3 dager etter avtaleinngåelse. Det ønskes ikke tilgang til treningsrommet. Leie av huset for x uker: 2 uker Barnepakke: 1000 kr/Uke Barneseng (Sprinkelseng) Barnestol (0-2 år) Barnevogn (Sportsvogn) Bilsete for barn, bilpute for barn Oppvarming av bassenget 3000 kr/uke Treningsrom med vekter, løpemaskin, sekk 1500 kr/uke 
4.2 Depositum betales i tillegg på kr 3.000 betales sammen med leiesummen til samme konto. Denne refunderes senest 10 dager etter utsjekk. 
4.3. Dersom det ikke er særskilt avtalt, bortfaller retten til å leie boligen dersom ikke full innbetaling foreligger innen fristen. Kvittering fra banken må oversendes på mail før avreise til gc@brick.no
5. AVBESTILLINGSFRISTER 
5.1 Ved avbestilling inntil 30 dager eller mer dager før avreise refunderes 100 % av innbetalt beløp inkludert depositum. 
5.2 Ved avbestilling 8-30 dager før avreise refunderes 50 % av innbetalt leiesum samt 100% av depositum. 
5.3 Ved avbestilling 0-7 dager før avreise refunderes 0% av innbetalt leiesum samt 100% av depositum. 
5.4 Dersom det blir innreiseforbud fra spanske myndigheter, eller UDI fraråder reise til Spania : Ved avbestilling senere enn 1 uke før avreise refunderes 50% av innbetalt leiesum samt 100% av depositum. 
6. VEDLIKEHOLD 
6.1 Leietager erklærer å ta over eiendommen, med møbler, utstyr og inventar som beskrevet, i bra forskriftsmessig stand. Leietager erklærer videre å gjøre seg kjent med boligens karakteristikk, stand og bruksområde, og aksepterer den som den er. 
6.2 Ved leiekontraktens utløp forplikter leietaker seg til å levere tilbake eiendommen, og dennes møbler, utstyr og inventar, i den stand det var i ved utlevering av nøkler. Leietaker forplikter seg til å erstatte skader eller tap som oppstår i leieperioden. (Jmf. punkt 5) 
7. MANGLER Eventuelle mangler ved eiendommen må reklameres overfor utleier innen 24 timer etter innflytting. Med mangel menes bygningsmessige mangler, eller defekt inventar/teknisk utstyr som beskrevet som en del av utleieobjektet, og som var ment å fungere. 
8. MØBLER, UTSTYR OG INVENTAR I den gjeldende leien i denne kontrakten inngår også møbler, utstyr og inventar tilhørende eiendommen. 
9. UTGIFTER 
9.1 Utgiftene for alle ytelser som måles med måler på eiendommen (strøm, vann og gass) er utleiers ansvar, og er inkludert i leiebeløpet. Det samme gjelder alle generelle utgifter for vedlikehold av bygningen, ytelser, kostnader og ansvar, som gjelder eiendommen eller dens tilbygg, og som ikke kan måles.
9.2 Bruk av aircondition skal kun benyttes når leietaker er fysisk tilstede og med vinduer lukket. Ved overdreven/uforsvarlig bruk som medfører ekstraordinære strømutgifter, kan leietaker holdes økonomisk ansvarlig. 
10. OVERDRAGELSE Leiekontrakten kan bare overdras etter skriftlig godkjennelse fra utleier. I så tilfelle tar den nye leietakeren over forpliktelsene til forrige leietaker. 
11. AVKALL PÅ RETT TIL FREMLEIE Eiendommen kan bare fremleies etter skriftlig avtale med utleier, og prisen kan da ikke under noen omstendighet være høyere enn opprinnelig avtalt leiesum. I tilfelle av fremleie bortfaller fremleiers rettigheter ved utløp av denne kontrakten. 
12. ANSVAR FOR LEIETAKERS EFFEKTER Utleier er ikke ansvarlig for tap eller skader på effekter som leietager bringer inn på eiendommen. 
13. ERSTATNING TIL UTLEIER I tilfelle leietaker ikke returnerer nøklene til eiendommen på den siste dagen for kontrakten, og i henhold til det som er fastsatt i punkt 3, forplikter vedkommende seg til å betale erstatning til utleier, tilsvarende en kalkulert dagleie begrenset oppad til 5000 NOK som følge av kontraktsbruddet. 
14. RENGJØRING 
14.1 Utvask ved avreise: Obligatorisk rengjøring utgjør 150 euro og betales kontant til «vaktmester» Geir innen 4 dager før avreise. 
14.2 Dersom huset leies i mer enn en uke skal Huset skal rengjøres en gang pr uke. Dette utføres av eksternt firma og det betales 150 Euro for denne vask Pr uke utover 1 uke. Beløpet betales kontant til Geir før ukesvask utføres. 
14.3 Vask av håndklær og sengetøy i løpet av utleieperioden er leietakers eget ansvar. Ved avreise skal alle brukte håndklær og sengetøy tilhørende hver etasje samles på tilhørende bad. 
14.4 Alt av søppel og avfall kastes i container som er utplassert nede i veien til venstre når man kjører ned gaten. (7150 m). Kasting av søppel er ikke inkludert i utvask av huset. 
15. VEDTAKELSE AV KONTRAKTEN Utleier og leietaker vedtar herved alle punktene i avtalen. 

Utleier: Per-Johan Evensen ………..…………………………………………………. Dato/Sted: ……………… Leietager:.…………..………………………………………………… Dato/Sted: ……………….