1. Se på utsjekk rutine når dere kommer, for å se hva som skulle vært gjort. Noter ned det som eventuelt er feil og rapporter til utleier.
2. Pass på å ha nøkkel med deg når du går ut. Døren smekker igjen og kan bare åpnes med nøkkel
3. La aldri nøkkel stå i døren fra innsiden. Den sperrer for innsetting av nøkkel fra utsiden, og der er ikke mulig å komme inn via døren.
4. Bruk aldri(om mulig) nøkkelen i nøkkelboksen, unntatt i nødstilfeller. Noter koden slik at du alltid har den med deg
5. Ta inn alle puter fra terrasse om kvelden. De blir fuktige og kan skape lukt

6. Bruk ikke aircondition unødvendig, og hold vinduer lukket ved bruk av aircondition.

7. Dersom det er sand/støv på terrassene, må dette spyles slik at det ikke trekker inn i huset.